Algemene Voorwaarden

 

1.TOEPASSELIJK

Deelname aan de activiteiten van Pure Yoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Pure Yoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website www.pure-essence.be

 

2. ALGEMEEN

Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Pure Yoga weigeren diensten te leveren aan de klant/deelnemer.

 

3.PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1 Online en schriftelijke inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3.2 Pure Yoga verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

3.3 Pure Yoga gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van de activiteiten bij Pure Yoga. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via yoga@pure-essence.be

 

4.AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan de lessen/workshops bij Pure Yoga is geheel op eigen risico van de deelnemer. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Pure Yoga is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les/workshop. 

4.2 Bij lichamelijke klachten is het raadzaam om eerst met de huisarts te overleggen of u aan de activiteiten kan deelnemen.

Het is verplicht om blessures die u reeds heeft door te geven aan de docente. Zonder deze kennis is de docente niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docente

4.3 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Pure Yoga en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.

 

5.WORKSHOPS

5.1 Rooster en Annuleren workshop

Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website www.pure-essence.be. Pure Yoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de wekelijkse lessen en/of vermeld op de website en/of per e-mail.

Pure Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld terug gestort worden aan de deelnemer. 

Annulaties kunnen kosteloos gebeuren tot 12u voor aanvang van de les. Dit dient de deelnemer zelf via zijn/haar Momoyoga account te doen. Terugbetalingen gebeuren niet, wel kan er één andere workshop voor in de plaats gekozen worden (voor dezelfde prijs of minder, terugbetaling gebeurd ook hier niet) en dit binnen de 6 maanden. Dit op voorwaarde dat de workshop zelf in Momoyoga geannuleerd werd en er per e-mail (aan yoga@pure-essence.be ) een aanvraag tot verplaatsing gedaan werd, voor de aanvang van de workshop. Bij het kiezen van een nieuwe workshop dient via mail de aanvraag gedaan te worden om in te schrijven voor de workshop van jouw keuze.

5.2 Betaling workshops

Een workshop dient onmiddellijk via de Momoyoga website betaald te worden na aankoop.

De prijzen zijn reeds gekend bij bekendmaking van de workshops.

 

6.YOGALESSENREEKSEN

6.1 betaling lessenreeksen

Na inschrijving via mail betaalt de deelnemer het bedrag per lessenreeks binnen de 7 dagen mits overschrijving (tenzij anders overeengekomen). Het bedrag en het aantal lessen per blok worden voorafgaand aan de start van de lessenreeks bekend gemaakt via o.a. de website: www.pure-essence.be alsook per mail.

Een lessenreeks dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding te worden betaald (datum vd mail met uitnodiging tot betaling plus 7 dagen ). Indien dit niet gebeurt is zal de plaats terug vrij gegeven worden op dag 8.

De betaling zal plaatsvinden via overboeking of contant in de studio van  Pure Yoga (beiden binnen de 7 dagen).

Het cursusbedrag dient voor de start van ieder lesblok betaald te zijn.

6.2 Terugbetaling gemiste lessen

Terugbetaling van gemiste lessen is niet mogelijk.

Gemiste lessen kunnen ingehaald worden voor de einddatum van de door de klant gekozen reeks (het is niet mogelijk om een les in een vorige reeks mee te laten opnemen) Dit kan alleen als er plek is in betreffende groep. De deelnemer dient dit zelf te regelen via de online agenda waar hij/zij bij inschrijving bij Pure Yoga een persoonlijke link gekregen heeft. 

In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering in overleg bekeken worden.

6.3 Laattijdige annulatie tijdens de groepslessen yoga:

Bij verhindering voor een bevestigde reservatie in de wekelijkse yogales gelieve minimum 12 uur op voorhand de afspraak te annuleren. Tijdens de lopende yogareeks wordt er slechts 1 laattijdige annulaties toegelaten. Dit enkel wanneer de annulatie per sms gebeurt (mails worden niet aanvaard). Vanaf de tweede laattijdige of geen annulatie wordt de beurt aangerekend. 

6.4 Verplaatsen lessen

Bij inschrijving voor de eerste yogareeks bij Pure Yoga krijgt de deelnemer een persoonlijke link naar de online agenda. Via deze link dient de deelnemer zelf al de lessen die hij/zij om bepaalde reden niet kan volgen te annuleren. Deze lessen kunnen ingehaald worden, dit tussen de start en einddatum van de reeks waar de deelnemer zich voor heeft ingeschreven. 

De deelnemer is dus zelf verantwoordelijk voor de yogalessen die deze niet kan volgen en wenst in te halen. 

Kan de deelnemer zelf niet aanwezig zijn in de wekelijkse les maar wenst hij/zij iemand anders te laten deelnemen op dat moment is dit mogelijk. Er hoeft niets in de online agenda aangepast te worden, enkel een sms met vermelding dat er iemand de les overneemt is van belang.

Lessen kunnen tot 12u voor aanvang van de les (of anders vernoemd) zelf verplaatst of geannuleerd worden via de persoonlijke Momoyoga agenda.

 

7.ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Pure Yoga is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel die opgelopen worden tijdens de lessen/workshops. 

Bij lichamelijke klachten is het raadzaam om eerst met de huisarts te overleggen of u aan de activiteiten kan deelnemen.

Het is verplicht om blessures die u reeds heeft door te geven aan de docente. Zonder deze kennis is de docente niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docente.

Pura Yoga kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of beschadigen van persoonlijke bezittingen van de deelnemer.

 

 

1/1/2020